PROJEKTY ZREALIZOWANE

Przebudowa skrzyżowania ulic: Wyzwolenia, Kołłątaja, Staszica i P. Skargi w Szczecinie

 Przebudowa skrzyżowania ulic: Bohaterów Warszawy, Sikorskiego i Kordeckiego W Szczecinie

 Budowa ul. Nowokrakowskiej w Szczecinie - Etap I, II i III

 Przebudowa ul. Krzywoustego W Szczecinie

 Przebudowa ul. Grobla w Gorzowie Wielkopolskim

 Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Barczewo - Kromerowo od km 162+100 do km 171+000 (projekt realizowany w konsorcjum z firmą Pont - Projekt)

 Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku  Kromerowo - Biskupiec od km 171+100 do km 180+500 (projekt realizowany w konsorcjum z firmą Pont - Projekt)  

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI (BUDOWY)

  Budowa węzła Parłówko wraz obwodnicą m. Troszyn oraz  m. Ostromice w ciągu drogi krajowej nr 3 (projekt realizowany w konsorcjum z Sap Projekt oraz Vepro Verkehrsbau Projekt Gmbh)  

  Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu łącznie z przebudową al. Niepodległości i Pl. Żołnierza (dawniej "Galeria Kaskada" w  Szczecinie. Przebudowa układu drogowego)  

 Budowa Obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 na odcinku od km ok. 35+000 do km 43+500 (projekt realizowany w konsorcjum z firmą Pont - Projekt)  

 Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie (projekt realizowany w konsorcjum z firmą Pont - Projekt oraz Biurem Projektów Infrastruktury Komunalnej) 

  PROJEKTY WYKONANE

 Przebudowa ul. Niepodległości W Szczecinie

 Koncepcja Programowa obwodnicy Nowogardu w ciągu drogi krajowej nr 6 

 Przebudowa ul. Autostrada Poznańska w Szczecinie

 Koncepcja Programowa obwodnicy Sianowa w ciągu drogi krajowej nr 6

 Koncepcja Programowa obwodnicy m. Łowicz Wałecki i Mirosławiec w ciągu drogi krajowej nr 10

 Koncepcja Programowa docelowego przebiegu drogi ekspresowej S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn  

  Koncepcja Programowa docelowego przebiegu drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek

Koncepcja Programowa docelowego przebiegu drogi ekspresowej w ciągu drogi krajowej nr 7 na odcinku Olsztynek – Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 5 (projekt realizowany w konsorcjum z firmą Pont - Projekt) 

Koncepcja Programowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowe Miasteczko – Legnica (projekt realizowany w konsorcjum z firmą Ayesa Aqua y Estructuras SA)

Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe stałego połączenia wyspy Wolin i Uznam (projekt realizowany w konsorcjum z firmą Pont – Projekt oraz Kontrakt)

Opracowanie dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Nidzica – Napierki (gr. Woj.) od km 203+500 do km 223+818  (projekt realizowany w konsorcjum z firmą Pont – Projekt oraz Kontrakt)

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska w Szczecinie (projekt realizowany w konsorcjum z Biurem Projektów Infrastruktury Komunalnej)