Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2022 r.


W związku z realizacją przez Zamawiającego w ramach działania 1.7 „Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"
projektu pn.: "Zwiększenie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności firmy Biuro Inżynierskie Damart Kraśniański i Wspólnicy Spółka Jawna poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych"
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, prosimy o przedstawienie ofert na:


- dwie sztuki dronów Mavic 3 Classic Fly More Combo.
Oferty prosimy składać do dnia 23.11.2022 r. na adres mailowy: biurodamart@gmail.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r.


W związku z realizacją przez Zamawiającego w ramach działania 1.7 „Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"
projektu pn.: "Zwiększenie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności firmy Biuro Inżynierskie Damart Kraśniański i Wspólnicy Spółka Jawna poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych"
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, prosimy o przedstawienie ofert na:


- Zestaw dronowy składający się z czterech sztuk dronów Mavic 3 Classic Fly More Combo.


Oferty prosimy składać do dnia 13.12.2022 r. na adres mailowy: biurodamart@gmail.com