O nas

Biuro Inżynierskie „DAMART” powstało w roku 1999 jako spółka cywilna założona przez mgr inż. Ryszarda Bednarskiego i mgr inż. Józefa Kraśniańskiego, długoletnich projektantów zatrudnionych w dawnym, państwowym Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego „MEDO” w Szczecinie.
W roku 2010 nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną.
Od roku 2012 właścicielami  biura są Damian Kraśniański i Artur Kraśniański.
Firma prowadzi działalność projektową i realizacyjną w dziedzinie budownictwa komunikacyjnego – drogi, ulice, obiekty inżynierskie, inżynieria ruchu, nadzory.

Zakres usług Biura obejmuje zarówno klasyczny proces planowania, projektowania, nadzorów autorskich i inwestorskich jak również ekspertyzy, studia i doradztwo techniczne.
Projekty wykonywane przez Biuro Inżynierskie „DAMART” opracowywane są we wszystkich fazach projektowych w następujących dziedzinach:

  • planowanie dróg, ulic, układów komunikacyjnych
  • projektowanie dróg, ulic miejskich, węzłów, skrzyżowań
  • projektowanie parkingów
  • organizacja ruchu – oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna izolowana, akomodacyjna, typu „zielona fala”
  • dokumentacja przetargowa (przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne)
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszy UE
  • obliczenia efektywności ekonomicznej, analizy kosztów – korzyści
  • nadzory autorskie i inwestorskie
  • kierowanie projektami zgodnie z procedurami Phare, Fidic, Banku Światowego